PINAN
&
HEIAN

26 Gen. 2018: 13.00-16.00

G.S. Sambughè – via Galvani 1, Preganziol TV, Italia

Stage di Karate: Bunkai Kata & Kata Oyo

pinan-&-heian-26gennaio2018-16q-karate-atko